MULTIFUNKČNÍ CENTRUM

Projekt novostavby Multifunkčního centra v Uherském Brodě

Klient:
Soukromý
Lokalita:
Uherský Brod
Objem:
20 700m2
Autoři:
Ing.arch. Lucie Černá, Ing.arch Luděk Černý
Ve spolupráci s:
Ing.arch. Vojtěch Hajný
Rok:
2018-?

Pro umístění novostavby Multifunkčního centra v Uherském Brodě bylo zvoleno místo při jižním okraji Uherského Brodu, v prostředí rezidenčního sídliště.

Prioritou návrhu byla co největší urbanistická integrace multifunkčního centra v daném kontextu: Periferní poloha na hraně města a krajiny, Nejednotnost zástavby stávající i plánované, Snižování podlažnosti budov směrem od centra na okraj města, horizontalita, výrazová jednoduchost a čistota architektury

Zásadním aspektem pro náš návrh je propojování nového multifunkčního centra s městem, ale zároveň i s přírodní krajinou, tato symbióza pak poskytne nové možnosti pro obyvatele na periferii města. Možnost být v aktivním kontaktu s okolím, potkávat se a vytvářet či udržovat sousedské vztahy by měla být výslednou architekturou podporována. Dům je otevřený k městu otevřením - prosklením fasády v parteru, řešením zpevněných ploch a funkční náplní přízemí. Cílem objektu je fungování uvnitř a vně domu jak pro seniory, tak pro personál, návštěvníky a ostatní lidi žijící v sousedství.

Urbanistická integrace navrhovaného domu do sousedství je zamýšlena již v základním konceptu půdorysné formy, do které vstupují dva venkovní prostory: 

Vstupní veřejný prostor je otevřený k městu, vzniká klasická městská ulice se službami, využitelnými pro široké okolí domu. Součástí vstupního prostoru je také univerzální dlážděná plocha, která je využívána pro občasný příjezd např. sanitky.

Směrem ke krajině jsou navrženy dvě klidné poloveřejné zahrady otevřené směrem k přírodě - s odlišnými charaktery.

Jedna z poloveřejných zahrad je navržena s parkovou úpravou, včetně laviček atd, a nabízí odpočinkovou prosluněnou plochu, kterou doplňuje procházková trasa se zapamatovatelnými místy pro posezení a odpočinek, dále květinový záhon.

Druhá zahrada je navržena jako živelná přírodní, s výraznými terénními přechody a stromy, navrženo je stinné posezení pod pergolou.

Navrhujeme dům, který se má stát důležitou součástí života lidí ze širokého okolí. Jeho vzhled nemá být agresivní, má se spíše přirozeně integrovat do svého okolí, jímž je periferie sídliště a zároveň krajina moravského města. Jedná se vpodstatě o atriový dům, s hřebínkovým půdorysem, vznikají nám tedy dvě otevřená atria, která mají za úkol prosvětlovat celý objekt a zároveň pomáhají rozvolnit velký objem zastavěné plochy a objemu budovy do menších celků. Snažíme se navrhnout dům, který nebude šokovat a který nebude působit jako nemocnice, záměrem je vytvořit přívětivý dům pro všechny generace. V exteriéru je jasně zřejmá logická rytmizace stavebních otvorů – oken a výkladců, které doplňuje střízlivá, jemně strukturovaná fasáda z přiznaných cihelných bloků v béžovém tónování. V interiéru je pak stěžejní narušit ráz dlouhých chodeb vytvářením relaxačních zálivů, které vystupují před fasádu nebo jsou naopak zapuštěny v rámci chodby a navazujících prostorů. Vytvaříme široké spektrum různých odpočinkových prostorů, interiérové, exteriérové, soukromé – zálivy v chodbách, veřejné – místa setkání v krčcích. V interiérech navrhujeme konzervativně laděné prvky a barevnost v jemných přírodních barevných odstínech. K zastínění oken navrhujeme plátěné rolety. Osvětlení by měla poskytovat tradiční závěsná svítidla, obklady koupelen by měly být keramické.

Hřebínková forma domu racionalizuje jeho provoz. Systémem objektu je spojení tří křídel (východní, centrální, západní) krčky a dále páteřní chodbou souběžnou s komunikací – uliční frontou. Pod touto částí objektu je také navržen suterén, kde nalezneme technické zázemí, šatny pečovatelek, sklady a prádelnu.

Přízemí funguje v parteru obrazně jako podkova, která ze tří světových stran nabízí využití pro veřejnost a zároveň chrání prostory poloveřejné. Z veřejného prostoru jsou přístupné pronajímatelné jednotky ordinací, obchod, lékárnu v západním křídle, další ordinaci ve východním křídle, v části centrální-páteřní v návaznosti na parter pak restaurace a hlavní vstup do objektu – hala s posezením a recepcí, toto foyer slouží nejen pro návštěvy a personál, ale také pro místní, kteří si zde mohou přijít na kus řeči, kávu, či jen tak posedět a pozorovat příchozí návštěvníky.

Východní křídlo obsahuje také kuchyni jak pro restauraci, tak pro interní stravování a zásobování objektu.

V centrálním křídle jsou pak již pokoje, na které navazují zahrady. Pokoje se v centrálním křídle opakují ve všech třech podlažích a dále jsou pak pokoje v nadzemních podlažích i v západním a východním křídle. Komunikační prostory jsou různých šířek, je důležité, aby koncové části krátkých chodeb poskytovaly příjemný rozšířený prostor pro posezení s možností pozorovat okolí a nebyly mrtvým místem se zamčenými dveřmi do schodiště.

 V krčcích 2. a 3.np jsou umístěny podobně jako v přízemí provozy společenské – hala s jídelnou, víceúčelová místnost a také administrativa centra. Mimo tyto funkce jsou zde navrženy i stanoviště sester s ohledem na efektivitu provozu, tedy na docházkové vzdálenosti k jednotlivým pokojům a koncentrují u sebe nezbytné zázemí, jako je úklidová komora se zařízením pro sklad inkontinenčních pomůcek, speciálně vybavená koupelna se zvedacím zařízením, sklad inkontinenčních pomůcek či ložního prádla.

Z hlediska technického a provozního vybavení je klíčová ekonomie dispozičního řešení a efektivita provozu, zejména dopravní obsluhy. Jsou navrženy 3 výtahy (osobní-lůžkový, zásobovací-čistý, špinavý), dále centrální schodiště a tři schodiště úniková. Zásoby se z východního křídla dostávají co nejkratší cestou do kuchyně, prádelny a skladů (centrálních nebo v jednotlivých podlažích). Z kuchyně lze pak expedovat hotové jídlo v termoportech krátkou cestou čistým výtahem přímo do jednotlivých oddělení .