DŮM S TERASOU

Novostavba rodinného domu

Klient:
Soukromý
Lokalita:
Kostelec u Křížků, Středočeský kraj
Objem:
227 m2
Autoři:
Ing.arch Luděk Černý, Ing.arch. Lucie Černá
Spolupráce:
Ing.arch. David Bureš
Rok:
2015
Foto:
Jiří Ernest

„Co se týká stylu, troufáme si říci, že u tohoto domu došlo k dokonalému souznění. V naší práci preferujeme jednoduchost, přirozenost, hru se světlem a propojení s okolím. Minimalismus byl to, na čem jsme se s klientem nad referencemi okamžitě shodli.
Stavba měla být nadstandartním rodinným domem provedením i velikostí, což plynulo z toho, že byl kladen důraz na společně strávený čas rodiny, záměr, na kterém jsme se s klientem domluvili hned na první schůzce. Na velkorysý společný prostor jsme navázali jednotlivá menší „království“ každého ze členů rodiny a vytvořili dostatečné zázemí pro jejich pohodlí i celkový sportovní ráz rodiny.
Dům je navržen pro rodinu s dětmi. Jeho řešení zahrnuje i samostatně oddělené bydlení v přízemí pro návštěvy nebo druhou generaci rodiny včetně vlastního zázemí, což byl jeden ze speciálních požadavků klienta.
Lokalita je v naší práci vždy stěžejním aspektem návrhu. Všechny okolní vlivy obecně vnímáme jako výzvu a je naším úkolem i zábavou je přetvořit v silnou stránku návrhu. Zároveň, pokud je ta možnost, je jednoznačně nejlépe, pokud může být architekt přizván už při výběru samotného pozemku a analyzovat pro klienta klady a zápory vybrané parcely, což se zde stalo.
Vždy řešíme výhledy a integraci domu do okolí. Dům na sebe i přes větší velikost neměl nijak zvlášť upozorňovat a lákat pozornost i přes poměrně exponované umístění, měl mít také vlastní svět pro jeho obyvatele.
Je toho více co máme na tomto domě rádi, někdy prostě cítíte, že směr nastavený dialogem s klientem je právě tím směrem, kterým byste chtěli jít. Například právě to, že ač je to objemově na rodinný dům poměrně velká stavba, na pozemku, který se navíc tyčí na vrcholu kopce, myslíme si, že se ve vztahu ke svému okolí chová velmi skromně. Je to dáno prací s hmotou domu směrem ke komunikaci-garáž a kryté stání, jsou přirozenou součástí objektu, přesto vnitřně oddělenou a tvoří kromě terasy s výhledem přirozené „odclonění“ soukromé části zahrady od komunikace.
Další takovou věcí je dotažení společného prostoru rodiny do té míry, že je opravdu „srdcem“ nejen domu ale i celého pozemku. Přispívají k tomu velké prosklené plochy oken a následné propojení vnitřního prostoru se zahradou. Těší nás také kvalitní použité materiály, jako je například břidlicová krytina střechy nebo přírodní kámen na fasádě. V interiéru je to nádherná dřevěná podlaha nebo speciální dveře se skrytou zárubní.“

V uliční frontě jde o samostatný domek, pozemek je rohový, je ohraničen z jihu a východu komunikací, ze severu sousedním pozemkem určeným k zástavbě, ze západu zemědělskou půdou, jeho rozloha je 1150m2.
Novostavba je nepodsklepený jednopodlažní objekt s obytným podkrovím a technickou půdou o celkové zastavěné ploše 226,5m2. Půdorysně se jedná o tvar L, hmotově je to průnik dvou objemů-jednopodlažní části sloužící především jako zázemí – garáž, kryté stání s plochou střechou fungující zároveň jako terasa a dvoupodlažního objektu (s podkrovím) se sedlovou střechou. Dům je navržen jako nízkoenergetický.
Konstrukčně se jedná o zděnou stavbu založenou na ŽB základových pasech, v některých částech jsou i svislé konstrukce z betonu. Vodorovná konstrukce stopu/terasy je navržena jako ŽB monolitická. V podkroví je svěsený SDK strop, krov sedlové střechy je moderní krokvová soustava.
Na pozemku je dále situován zahradní dům o půdorysné ploše 25m2, do budoucna se předpokládá i umístění bazénu, pro který je navržena stavební příprava. V atriové části je navržena pobytová terasa. K domu vede nově vytvořená zpevněná komunikace-vjezd s automatickou bránou a pěší cesta s brankou.
Do objektu se vstupuje od komunikace z východu. Na něj navazuje zádveří/vstupní hala z které je realizován přístup do garáže-pro jedno auto, se skladem a dílenským koutem, místnosti